KontaktE-mail: omopz@po.opole.pl

Artur Smolczyk (Organizator i sędzia główny): +48 77 4498646, a.smolczyk@po.opole.pl